Informacje o produktach, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo są przekazywane przez przedsiębiorców do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za niedopełnienie tego obowiązku może grozić kara pieniężna w wysokości nawet do 100 tyś. zł. Od 2004 roku wpłynęło ponad 365 takich powiadomień. Dzięki nim udało się uniknąć zagrożeń związanych z m.in. odpadającymi elementami zabawek, niewłaściwie zamontowanymi częściami samochodowymi lub kosmetykami zawierającymi niebezpieczne substancje.

Dotychczas przedsiębiorca mógł zawiadomić UOKiK, wysyłając wniosek tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną. Od maja może to robić również on-line. Umożliwia to narzędzie Bussiness Application stworzone przez Komisję Europejską. Wystarczy wypełnić formularz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej (dostępny w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim).

Szybciej i do wszystkich

Powiadomienie trafia bezpośrednio i w tym samym czasie do każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, w którym niebezpieczny produkt był dystrybuowany - dotychczas tego rodzaju powiadomienia zgodnie z dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów musiały być wysyłane do każdego państwa członkowskiego osobno. - Nowy system on-line umożliwi przedsiębiorcom jednoczesne zawiadamianie właściwych państw członkowskich przy zastosowaniu jednej procedury, co w rezultacie usprawni i przyśpieszy przebieg całego procesu – tłumaczy Agnieszka Majchrzak z Biura Prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Takie rozwiązanie leży w szczególnym interesie wszystkich konsumentów, którzy mogą zostać narażeni na niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem takich produktów – dodaje.

Połowa zgłoszeń od przedsiębiorców

Jak wynika z ostatniego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego funkcjonowania europejskiego systemu szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach RAPEX, spośród 1866 zgłoszeń o produktach niebezpiecznych, 48 proc. zostało skierowanych właśnie przez przedsiębiorców. Od początku tego roku do UOKiK wpłynęło 65 powiadomień o produktach niebezpiecznych. Od maja, kiedy działa formularz, za jego pośrednictwem wpłynęły dwa powiadomienia dotyczące rynku polskiego.

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do - pod tym adresem przedsiębiorcy mogą zgłaszać on-line niebezpieczne produkty