Z chwilą śmierci spadkodawcy spadek nabywają jego spadkobiercy powołani do dziedziczenia z ustawy albo z testamentu. Gdy osoba zmarła pozostawiła testament, to wówczas dziedziczą osoby w nim wskazane. Tylko wówczas, gdy żadna z tych osób nie chciała być spadkobiercą (np. odrzuciła spadek) lub nie mogła nim zostać (np. sąd uznał ją za niegodną dziedziczenia), następuje dziedziczenie ustawowe co do całości spadku.

Z kolei dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje, wtedy gdy spadkobierca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał w testamencie, nie chce lub nie może zostać spadkobiercą.

Spadkobiercą testamentowym lub ustawowym może zostać tylko ta osoba fizyczna, która żyje w chwili otwarcia spadku. Dziedziczyć może jednak dziecko, które w chwili otwarcia spadku było już poczęte, pod warunkiem że urodziło się żywe.

Spadkobiercą nie może też być osoba prawna, która nie istnieje w chwili otwarcia spadku. Natomiast fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może zostać spadkobiercą, gdy zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Kiedy dziedziczy małżonek i dzieci

Kiedy dziedziczy rodzeństwo

Kiedy spadek dla pasierbów

W jakiej kolejności odziedziczysz spadek