Prawo spadkowe jest uregulowane w IV Księdze kodeksu cywilnego – wyodrębniony został tutaj zamknięty katalog grup, które mogą dziedziczyć ustawowo.

Uwzględnieni w testamencie

Zarówno pasierb czy pasierbica – mogą być wyszczególnieni w gronie spadkobierców w testamencie. Jednakże dopiero po nowelizacji prawa cywilnego nabrali oni prawa do dziedziczenia na mocy ustawy. Należy zauważyć, że możliwość ta dotyczy tylko tych spadków, które zostały otwarte (czyli w momencie śmierci ojczyma lub macochy) po dniu 28 czerwca 2009 r., tj. po wejściu w życie ustawy.

W przypadku, gdy pasierb zostaje przysposobiony, wówczas dziedziczy spadek tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego. Jeśli jednak spadkodawca nie przysposobił pasierba – także możliwe jest dziedziczenie ustawowe, ale mocno ograniczone.

Pasierb może dziedziczyć

Kiedy więc pasierb może ustawowo dziedziczyć po macosze lub ojczymie? Tylko wówczas, gdy spełni przesłanki art. 934¹ kodeksu cywilnego:

1. występuje brak innych spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczą przed pasierbem, tzn.: małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa, zstępnych rodzeństwa, dziadków oraz ich zstępnych,

2. chodzi o dziecko małżonka spadkodawcy,

3. rodzice biologiczni pasierba w chwili otwarcia spadku – nie żyją.

Biorąc pod uwagę kręgi dziedziczenia – pasierb ustawowo dziedziczy spadek jako przedostatni, tuż przed gminą lub Skarbem Państwa.

Jeśli do spadku z ustawy jest powołanych kilku pasierbów, wówczas dziedziczą oni w częściach równych.

Jak więc widać, pasierb może dziedziczyć ustawowo, ale spadek może objąć dopiero wtedy, gdy wyczerpany zostanie katalog osób, które mogą dziedziczyć ustawowo