Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. Aplikanci będą odbywać zajęcia w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez pięć dni w tygodniu, w wymiarze do ośmiu jednostek lekcyjnych dziennie. Rozporządzenie zakłada zróżnicowane formy prowadzenia zajęć, m.in. w formie wykładów, seminariów, warsztatów, symulacji rozpraw, przeprowadzania czynności procesowych, opracowywania decyzji procesowych oraz w innych podobnych formach. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów apelacyjnych.

– Nowe aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę mają przede wszystkim przygotowywać do praktycznego wykonywania zawodów związanych z funkcjonowaniem sądów i prokuratury – mówi Beata Morawiec, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia wstępnego.

Po każdym cyklu zajęć aplikant będzie odbywał wskazane w programie aplikacji praktyki w sądach, prokuraturach. Po zaliczeniu praktyk aplikanci będą musieli przystąpić do sprawdzianu wiedzy. Oceny formułowane będą w systemie punktowym od 0 do 5, a do zaliczenia niezbędne będzie uzyskanie co najmniej 2 punktów. W przypadku choroby, wypadku losowego czy innej udokumentowanej przyczyny uniemożliwiającej przystąpienie do sprawdzianu aplikant będzie mógł się ubiegać o uzyskanie zezwolenia na przystąpienie do sprawdzianu w terminie późniejszym. W takim wypadku, jak również w razie niezaliczenia sprawdzianu, aplikant będzie mógł do niego ponownie przystąpić tylko jeden raz.

Wchodzące w życie rozporządzenie zakłada także zajęcia nieobowiązkowe ze specjalistycznego obcego języka prawniczego, na które aplikanci będą mogli uczęszczać w wolnym czasie.

PODSTAWA PRAWNA

● Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej oraz prokuratorskiej (D.U. z 2009 r. nr 107, poz. 895).