Szczyt wyjazdów zagranicznych przypada na lipiec i sierpień, a wielu turystów dopiero teraz wykupuje wycieczki w biurach podróży. Aby po powrocie uniknąć wnoszenia skarg, a nawet wszczynania procesów przeciwko biuru podróży, warto zabezpieczyć swoje prawa już w momencie wyboru oferty wyjazdowej.

Postanowienia umowy

W broszurach, folderach i katalogach powinna zostać przedstawiona wyczerpująca informacja o cenie, zakwaterowaniu, lokalizacji, kategorii, standardzie z potwierdzeniem według klasyfikacji turystycznej państwa, w którym znajduje się hotel. Informacje zamieszczone w ofercie wiążą przedsiębiorcę i muszą zostać potwierdzone w pisemnej umowie.

Zawierając umowę przez internet, należy zapisać ją na swoim komputerze wraz z e-mailami, które były wymieniane między klientem a biurem.

Postanowienia umowy wiążą obie strony. Jeżeli konsument podpisze niekorzystną dla siebie umowę, to wówczas w razie procesu z biurem podróży o odszkodowanie pozwany może powoływać się na zapisy w umowie, pod warunkiem że nie będą to tzw. klauzule niedozwolone.

Zawarta w umowie klauzula niedozwolona nie wiąże konsumenta, który ją podpisał. Zamieszczając w umowie takie klauzule, organizator wycieczki skutecznie nie uchyli się od odpowiedzialności.

W dodatku przy umowach o świadczenia w ściśle oznaczonym okresie, które dotyczą zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii, nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na odległość bez podania przyczyny w ciągu siedmiu dni w Unii Europejskiej i w ciągu dziesięciu dni w Polsce.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się:

Za co odpowiada organizator.

Co zrobić gdy biuro zmieni miejsce zakwaterowania

Jakie możesz mieć roszczenia do linii lotniczych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.