Gwarancje pełnego pokrycia wszystkich roszczeń klientów i podwyższenie sumy zabezpieczenia nawet do 12 proc. planowanych przychodów rocznych biura podróży, przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Roszczenia turystów będą także zabezpieczać rachunki powiernicze. Choć prace nad nowelizacją trwają ponad półtora roku, projekt przygotowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nie trafił jeszcze do laski marszałkowskiej. Gdyby nowe przepisy nie czekały tak długo w rządowej zamrażarce, klienci upadających biur podróży, takich jak Kopernik, byliby teraz bez porównania w lepszej sytuacji.

Resort sportu swoją opieszałość w pracach nad ustawą tłumaczy licznymi uwagami zgłaszanymi do projektu przez branżę turystyczną.

– W związku z koniecznością rozpatrzenia wielu uwag, wniosków i sugestii, zgłoszonych w trakcie uzgodnień i konsultacji społecznych, prace nad projektem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych się przedłużają – tłumaczy Małgorzata Pełechaty z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Słaby system zabezpieczeń

Obowiązujący w turystyce system zabezpieczeń jest nieskuteczny, mało elastyczny i nieprzyjazny dla klientów. Nieskuteczność systemu wynika zarówno z niewystarczających środków uzyskiwanych z zabezpieczeń w formie gwarancji, jak i funkcjonowania na rynku podmiotów o złej sytuacji finansowej.

– W ostatnich 12 miesiącach odnotowaliśmy przynajmniej kilkanaście przypadków wniosków o ogłoszenie upadłości i w sprawie likwidacji biur podróży – mówi Tomasz Starzyk, ekspert Wywiadowni Gospodarczej Dun & Bradstreet Poland.

Jego zdaniem najbardziej ryzykowne jest korzystanie z oferty nieznanych biur, szczególnie małych i średniej wielkości.

– Zdarzają się przypadki, że klienci biur podróży, którzy nie wyjechali na wycieczkę, nie otrzymują zwrotu całej wpłaconej kwoty, jaką wnieśli tytułem opłaty za imprezę – tłumaczy prof. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki SGH.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. z 2005 r. nr 32, poz. 279) przewiduje, że minimalna wysokość gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynosi 6 proc. rocznych przychodów biura podróży. Projekt przewiduje podwyższenie sumy zabezpieczenia nawet do 12 proc. planowanych przychodów rocznych biura podróży. Uzupełniająco, obok gwarancji i ubezpieczeń, organizatorzy wycieczek będą mieli możliwość uzyskania poręczenia funduszu gwarancyjnego.