Po trzech miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pojawiają się już pierwsze inwestycje realizowane w ten właśnie sposób. Na zrealizowanie publicznej inwestycji z prywatnych pieniędzy zdecydował się Powiat Lidzbarski. W takiej formie lokalne władze chcą wybudować Termy Warmińskie.

Partnerski projekt

Do poniedziałku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z Powiatem Lidzbarskim. Kontrahent prywatny w ramach projektu Term Warmińskich ma zaprojektować, wybudować i zarządzać kompleksem basenów geotermalnych, hoteli i zapleczem sportowym w Lidzbarku Warmińskim.

– Termy Warmińskie to najbardziej zaawansowany projekt PPP w Polsce. Jest przy tym wyjątkowy, bo łączy ze sobą finansowanie ze środków unijnych oraz finansowanie przez partnera prywatnego – wyjaśnia Witold Grzybowski, ekspert z zakresu PPP i partner w Dolnośląskiej Grupie Doradczej.

Inwestycja jest warta ok. 35 mln euro, z czego połowę środków przekaże zarząd województwa z Unijnego Programu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą sumę da proporcjonalnie partner prywatny.

– Aby zagwarantować finansowanie projektu ze środków unijnych, starostwo podpisało z urzędem marszałkowskim dysponującym funduszami preumowę, która pozwala starostwu dokonać w przyszłości cesji środków na partnera prywatnego wybranego w przetargu publicznym. W efekcie partner prywatny otrzyma niejako pomoc publiczną, bo połowa inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych – wskazuje Witold Grzybowski.

Przepisy o PPP zamierza też wykorzystać Wrocław. Partner prywatny ma tam wybudować za swoje pieniądze fragment obwodnicy śródmiejskiej, baseny przyszkolne, cmentarz komunalny i parking wielopoziomowy. Potem przedsiębiorca ma zarabiać na eksploatacji obiektów. Miasto nie będzie musiało wyłożyć ani grosza na te projekty.