Renoma oznaczenia może kształtować się już przed zgłoszeniem znaku do rejestracji jako znak towarowy. Będzie to wówczas renoma firmy.
ORZECZENIE
Decyzją z 13 czerwca 2008 r. Urząd Patentowy unieważnił znak towarowy słowno-graficzny Master Cook Japart, składający się z umieszczonego na niebieskim tle wizerunku kucharza trzymającego bukiet warzyw, umieszczonego w białym owalu napisu Japart i umieszczonego na żółtym tle napisu Master Cook. Znak został zarejestrowany w 30. klasie towarowej dla przypraw na rzecz przedsiębiorstwa Japart w Pankach, a o unieważnienie wniosła chorwacka Podravka, przeciwstawiając swój znak składający się z wizerunku kucharza z warzywami, niebieskiego tła i napisów Podravka i Vegeta.