Od dziś (31 marca) zaczyna obowiązywać zasada jednego okienka przy zakładaniu firm. Działalność gospodarczą przedsiębiorcy będą mogli rejestrować przez internet. Samorządowcy uważają, że niektóre nowe wymogi mogą utrudniać procedurę rejestracji.
Dziś (31 marca) wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzające uproszczenia w zakładaniu firm, czyli tzw. zasadę jednego okienka. Do tej pory osoba rejestrująca działalność gospodarczą musiała złożyć cztery wnioski w urzędach: gminy (lub miasta), skarbowym, statystycznym i ZUS (lub KRUS). Obecnie wystarczy tylko jeden: w urzędzie gminy lub miasta. Formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne został określony w rządowym rozporządzeniu.
- Wraz z wejściem w życie zasady jednego okienka wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie można składać w czterech formach - powiedział Gazecie Prawnej wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld.
Przyszły przedsiębiorca będzie mógł osobiście złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta. Będzie mógł przesłać wypełniony formularz listem poleconym, wraz z notarialnie potwierdzonym podpisem. Uzyska też możliwość przesłania wniosku z bezpiecznym podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem internetu. W końcu w formie elektronicznej będą mogły przesłać wniosek również osoby niedysponujące bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Zostaną one jednak poproszone o stawienie się w urzędzie, w celu sprawdzenia danych zawartych wniosku.
- Weryfikowanie elektronicznego wniosku nieopatrzonego bezpiecznym podpisem jest konieczne. Chcemy w ten sposób zapobiec próbom zakładania fikcyjnych firm, tzw. słupów - wyjaśnia Adam Szejnfeld. Dodaje, że w podobny sposób będą sprawdzane przesłane listem poleconym wnioski w formie papierowej bez notarialnie potwierdzonego podpisu.

Zastrzeżenia samorządowców

Do nowych przepisów zastrzeżenia mają pracownicy samorządowi.
- Wprowadzenie zmian określanych mianem jednego okienka jest dalekie od ideału i może być przyczyną utrudnień dla przedsiębiorców. Przede wszystkim osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą np. w formie spółki cywilnej będzie musiała oprócz złożenia w gminie jednego wspólnego wniosku EDG-1 (obszernego i nieczytelnego) dodatkowo złożyć wniosek do ZUS ZUA lub ZUS ZZA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym oraz druk NIP-2, NIP-D w urzędzie skarbowym. Czy wizyta w trzech różnych instytucjach to rzeczywiście jedno okienko? - zastanawia się Wojciech Łaptaś, kierownik Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa.
Podkreśla, że przedsiębiorca został też niejako zmuszony do osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż wysyłając wniosek listem poleconym, musi poświadczyć notarialnie własnoręczność podpisu.
- To niepotrzebny kłopot. Do tej pory nie było takiego wymogu - podkreśla Wojciech Łaptaś. Jego zdaniem, niewiele osób zdecyduje się pójść do notariusza, aby potwierdzić swój podpis, ponosząc przy tym dodatkowy koszt.- Wprawdzie będzie można wysłać wniosek w formie elektronicznej, ale większość przedsiębiorców nie dysponuje bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Problem w tym, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przedsiębiorcy wysłali nam zaledwie trzy wnioski z podpisem kwalifikowanym. A przecież obsługujemy duże miasto. W 2008 roku zarejestrowaliśmy 7759 nowych firm i dokonaliśmy 12 216 zmian we wpisach do rejestru - mówi Wojciech Łaptaś.
- Podstawową wadą wniosku EDG-1 jest brak rubryki, w której byłaby podawana informacja o dacie dokonania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jest tylko miejsce na datę złożenia wniosku, a zgodnie ustawą przedsiębiorca ma 14 dni na zgłoszenie zmian we wpisie od dnia ich powstania. W wielu przypadkach jest to istotne dla przedsiębiorców, gdy np. wcześniej podpisali kontrakt czy umowę najmu lokalu - mówi Wojciech Łaptaś.
Zdaniem Agaty Okorowskiej, radcy prawnego i partnera w Kancelaria BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska, wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcom będzie łatwiej rejestrować działalność.
- Wiele też zależy od tego, czy urzędy przygotowały się do zmian - uważa Agata Okorowska.

Przygotowania w urzędach

Jak mówi Stanisław Tamm, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, aby sprostać nowym obowiązkom, zatrudnienie zwiększone zostanie o pięć osób, więcej też będzie stanowisk do obsługi.
Podobnie jest w innych urzędach.
- Złożyliśmy wniosek o dodatkowe dwa etaty - informuje skarbnik Katowic Danuta Kamińska.
Wojciech Łaptaś podkreśla, że w Krakowie dzięki istnieniu punktu obsługi przedsiębiorcy, w którym w jednym miejscu znajdują się wszystkie instytucje biorące udział w rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, założenie firmy dalej nie będzie pociągało za sobą konieczności udawania się do innych instytucji i będzie trwało nie więcej niż 60 minut.

Wniosek do różnych celów

Wiceminister Adam Szejnfeld wyjaśnia, że określony w rządowym rozporządzeniu wzór wniosku można od 31 marca stosować nie tylko do zakładania firm przez osoby fizyczne, ale również do zawieszania działalności gospodarczej, jej wznawiania czy dokonywania zmian we wpisie do rejestru. Przypomina też, że od 1 lipca 2011 r. wejdą w życie kolejne przepisy znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Będzie wtedy obowiązywać zasada tzw. zero okienka.
- Generalnie wnioski o rejestrację będą przesyłane tylko w formie elektronicznej. Nie będzie trzeba odwiedzać urzędu. Pozostawimy jednak możliwość składania papierowych wniosków dla osób, które np. nie będą chciały korzystać z internetu - podkreślił Adam Szejnfeld.
ZASTRZEŻENIA SAMORZĄDOWCÓW
● Osoba rozpoczynająca działalność np. w formie spółki cywilnej będzie musiała oprócz złożenia w gminie jednego wspólnego wniosku EDG -1 dodatkowo złożyć wniosek ZUS ZUA lub ZUS ZZA w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym oraz druk NIP-2, NIP-D w urzędzie skarbowym.
● Niepotrzebne wzywanie do urzędu osób przesyłających wnioski listem poleconym bez notarialnie potwierdzonego podpisu.
● Wadą wniosku EDG-1 jest brak rubryki, w której byłaby podawana informacja o dacie dokonania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
14 dni ma przedsiębiorca na zgłoszenie zmian we wpisie od dnia ich powstania