Korepetytor, który pomaga w nauce równolegle kilku uczniom, nie może korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o nauczycielkę matematyki i fizyki, która zamierzała zorganizować zajęcia nauczania w małych, kilkuosobowych grupach. Dzięki temu mogłaby jednocześnie pomóc przygotować się do lekcji, sprawdzianów i egzaminów większej liczbie uczniów i obniżyć jednostkową cenę korepetycji.
Sądziła, że prowadzenie takich grupowych zajęć nie pozbawi jej prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej. Argumentowała, że będzie świadczyć usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny, o których mowa w części XI tabeli będącej załącznikiem nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że grupowa forma korepetycji wyklucza możliwość korzystania z karty. Wskazał, że stawki karty są uzależnione od liczby godzin korepetycji w miesiącu, a z pkt 2 objaśnień do części XI załącznika nr 3 wynika, że za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. Mowa jest tu o uczniu, a nie o uczniach – zwrócił uwagę fiskus.
Identyczne objaśnienia znajdują się w obwieszczeniu dotyczącym stawek karty podatkowej na 2021 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083). Różnica polega na tym, że w 2021 r. korepetytorzy zapłacą fiskusowi więcej.
Aktualnie korepetytor, który świadczy usługi edukacyjne w wymiarze do 48 godzin miesięcznie, płaci: 5,10 zł podatku za każdą godzinę lekcyjną, od nadwyżki do 96 godzin – 10,68 zł za każdą godzinę, a jeśli udziela korepetycji w wymiarze powyżej 96 godzin – płaci 753,60 zł.
Natomiast w 2021 r. podatek będzie wynosił: 5,30 zł za każdą godzinę (do 48 godzin miesięcznie), 11 zł od nadwyżki do 96 godzin, a jeśli korepetytor będzie udzielał korepetycji w wymiarze powyżej 96 godzin – zapłaci 782,40 zł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.733.2020.2.MN