Zgodnie z decyzją I prezes SN po raz pierwszy w historii sprawozdanie z rocznej działalności tego sądu nie zostanie przyjęte przez zgromadzenie ogólne sędziów
To kolejna odsłona konfliktu, który trwa w Sądzie Najwyższym od czasu, gdy obecna partia rządząca zaczęła wprowadzać swoje reformy, a który przybrał na sile po wyborze na stanowisko I prezesa SN Małgorzaty Manowskiej.

Zerwanie z tradycją