Holandia buduje koalicję przeciwko Polsce i zapowiada skargę do TSUE. Dwaj polscy wiceministrowie z Solidarnej Polski grożą retorsjami.
Ziobryści zasugerowali wczoraj uruchomienie art. 7 wobec Holandii. W ten sposób Warszawa miałaby odpowiedzieć na przyjętą w zeszłym tygodniu uchwałę, w której holenderski parlament wzywa rząd do przygotowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości w związku ze zmianami w polskim sądownictwie. Z kolei Haga miałaby odpowiedzieć za swoją politykę podatkową zachęcającą międzynarodowe firmy do sztucznego transferowania zysków. Holandia jako największa beneficjentka takiej polityki w UE nazywana jest rajem podatkowym. Procedurę przewidzianą w art. 7 Traktatu o UE może uruchomić Komisja Europejska, Parlament Europejski lub jedna trzecia państw członkowskich.
Wczoraj przedstawiciele Solidarnej Polski, w tym wiceszef ministerstwa aktywów Janusz Kowalski i wiceszef ministerstwa sprawiedliwości zaprezentowali swój raport na ten temat. – Holandia ma takie cechy państwa i taki system podatkowy, który umożliwia agresywne planowanie podatkowe. Oznacza to, że za pośrednictwem spółek, które można rejestrować w Holandii, transferowane są poza Unię Europejską zyski firm działających na terenie Unii Europejskiej – mówił Kowalski.