Od końca października było wiadomo, że przepisy penalizujące nieprzestrzeganie nakazów covidowych przez osoby zdrowe dopiero wejdą w życie. W tym czasie policja podwoiła liczbę wątpliwych kar
Już wiosną, kiedy wprowadzano powszechny wymóg zakrywania nosa i ust, eksperci wskazywali na brak podstawy prawnej do nakładania sankcji za niestosowanie się do tego nakazu. Zgodnie z art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) w drodze rozporządzenia można było nakładać obowiązki jedynie na osoby chore i podejrzane o chorobę.

Spóźniona reakcja