Do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie można decydować w sprawie osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej SN. Tak uznała Izba Kontroli.
Od momentu wydania przez TSUE kwietniowego postanowienia zabezpieczającego Izba Dyscyplinarna SN nie powinna orzekać w żadnej sprawie. Taki wniosek płynie z listopadowego postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (sygn. akt I NWW 72/20). To przełom, gdyż po zmianie na stanowisku I prezes SN w sądzie tym obowiązywało zarządzenie, zgodnie z którym ID SN została zamrożona – na mocy postanowienia zabezpieczającego wydanego przez TSUE – jedynie w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów.
‒ Tego typu „ekscesy normalności” zdarzały się już w przeszłości osobom zasiadającym w IKNiSP SN. Nie zmienia to jednak faktu, że one również, tak jak i ich koledzy z ID SN, nie powinny orzekać – komentuje Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.