Od 1 lipca przyszłego roku na mapie polskiego sądownictwa ma się znaleźć, zgodnie z wolą ministra sprawiedliwości, nowy sąd okręgowy – w Sosnowcu. Pojawiają się przypuszczenia, że na jego czele może stanąć żona Bogdana Święczkowskiego.
Resort sprawiedliwości reorganizację tłumaczy potrzebą odciążenia SO w Katowicach, który, jeśli chodzi o liczbę etatów orzeczniczych, jest drugą jednostką orzeczniczą w kraju. Na jego obszarze znajduje się aż 13 sądów rejonowych. „Zarządzanie tak dużą jednostką wiąże się ze znacznymi problemami organizacyjnymi” – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia MS w sprawie utworzenia SO w Sosnowcu. Dlatego też resort chce wyodrębnić z okręgu katowickiego cztery sądy rejonowe: w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu. Ponadto do właściwości nowo tworzonego sądu okręgowego będzie należał również Sąd Rejonowy w Zawierciu (obecnie znajduje się on w obszarze SO w Częstochowie). MS uważa, że zmiany te wpłyną pozytywnie na proces zarządzania, „w tym sprawność sprawowanego nadzoru administracyjnego, a także na zagwarantowanie realizacji prawa obywatela do sądu”.
Co ciekawe, SO w Sosnowcu będzie już drugą jednostką, jaką powołał do życia Zbigniew Ziobro na obszarze apelacji katowickiej. Od 1 lipca br. działa już bowiem SO w Rybniku. Prezesem tego sądu została sędzia Agata Pędracka. W trakcie wyborów do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa wsparła ona kandydaturę sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik, która głosami posłów Zjednoczonej Prawicy została wybrana do tego organu.
Na razie nie wiadomo, kto ma objąć funkcję prezesa nowo tworzonego sądu. Pojawiły się jednak plotki, że stanowisko to mogłoby przypaść obecnej prezes SR w Sosnowcu – Małgorzacie Hencel-Święczkowskiej. Prywatnie jest ona żoną Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego, zastępcy prokuratura generalnego, a więc Zbigniewa Ziobry. I to właśnie minister Ziobro awansował żonę swojego najbliższego współpracownika na szefa Sądu Rejonowego w Sosnowcu. DGP zapytał, czy wiadomo już, kto stanie na czele nowego SO i czy może to być właśnie Małgorzata Hencel-Święczkowska. Na odpowiedź nadal czekamy.