Wiesław Johann, wiceprzewodniczący KRS i członek jej prezydium, może stracić te funkcje. A to za sprawą inicjatywy podjętej przez innego członka rady Macieja Nawackiego.
Wiesław Johann zasiada w KRS na mocy decyzji głowy państwa od 2015 r. Powołał go do rady Andrzej Duda, którego pierwsza kadencja jako prezydenta wygasła 6 sierpnia 2020 r. I choć Duda po raz kolejny został wybrany, pojawiło się pytanie, czy mandat jego przedstawiciela w radzie nie wygasł z mocy prawa 6 listopada br. Przepisy bowiem stanowią, że mandat takiego członka rady wygasa najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji głowy państwa (patrz: grafika). Co prawda Andrzej Duda powołał Wiesława Johanna do rady ponownie, co miało miejsce 2 listopada br., a więc na cztery dni przed upływem ustawowego terminu, ale zrodziły się wątpliwości, czy jednak nie należałoby przeprowadzić ponownych wyborów na stanowisko wiceprzewodniczącego KRS oraz członka prezydium tego organu.

Wątpliwości prawne