Dziś wchodzą w życie przepisy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1892), które znaczenie rozszerzają możliwość bezgotówkowego uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Do tej pory stosowne rozporządzenie ministra sprawiedliwości przewidywało jedynie dwie metody: przelew bankowy na rachunek danego sądu albo skorzystanie z ministerialnej platformy e-płatności. Od dziś katalog ten został uzupełniony o płatność kartą w kasach sądowych.
Ale to nie wszystko. Zgodnie z nowelizacją są to możliwe formy płatności bezgotówkowej, a nie jedyne dopuszczalne. Dzięki temu nie trzeba będzie ponownie zmieniać rozporządzenia, by np. wprowadzić płatność za mocą systemu kodów BLIK czy jakichś innych form rozliczeń bezgotówkowych, które w tym momencie nie są nawet dostępne na rynku. Takie brzmienie regulacji usprawni działanie sądów, które będą mogły sukcesywnie wprowadzać najłatwiejsze dla stron czy pełnomocników sposoby uiszczania opłat.
Przy okazji usunięto sprzeczność z innym rozporządzeniem – regulaminem urzędowania sądów powszechnych, które dopuszcza także dokonywanie wpłat w punktach kasowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne lub we wpłatomatach. Dopiero teraz przesądzono, że tak wniesione opłaty traktuje się tak samo jak opłacone w kasie sądu.