W wyniku nieustającego nacisku środowiska premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.
Zakłada ono, że kuratorzy otrzymają podwyżki stosownie do posiadanego stopnia służbowego. Rozporządzenie zostało właśnie opublikowanie w Dzienniku Ustaw (poz. 1968 ) i wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli od 1 grudnia.
W sprawie wzrostu płac tej grupy zawodowej wypracowano w 2019 r. porozumienie między ministrem sprawiedliwości ‒ prokuratorem generalnym a związkami zawodowymi. W projekcie rozporządzenia założono, że wejdzie ono w życie w III kw. 2020 r., jednak niepokój środowiska wzbudziło to, że w październiku premier Mateusz Morawiecki nadal nie podpisał dokumentu. Dodatkowym problemem był fakt, że w 2021 r. planowane jest zamrożenie płac w sferze budżetowej. Jak przypominali jednak nieustająco kuratorzy, porozumienie zostało zawarte dużo wcześniej, więc przyszłoroczne zamrożenie płac nie powinno mieć w tym przypadku znaczenia. W ostatnich dniach środowisko kuratorów sądowych skierowało do szefa rządu petycję, w której wezwało go do spełnienia postanowień porozumienia. Zaczęło też napomykać o możliwym proteście.
Sytuację rozwiązuje publikacja rozporządzenia zakładającego wzrost mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów. Oznacza to podwyżkę o ok. 900 zł brutto w przeliczeniu na etat. Poprawi się też sytuacja aplikantów kuratorskich, którzy zarabiali mniej niż pensja minimalna.