Marcin S., asesor komorniczy z Katowic, został zawieszony w czynnościach na wniosek Sebastiana Kalety, wiceministra sprawiedliwości. Powodem był jego wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym skomentował zdjęcie z odbywającego się w Warszawie strajku kobiet.
Fotografia była opatrzona podpisem „Próba szturmu na siedzibę Ordo Iuris”, co zawieszony asesor skwitował słowami „Trzeba było spalić”. Zdaniem Sebastiana Kalety takie zachowanie należy zakwalifikować jako „podżeganie i pochwałę przestępstwa z art. 163 par. 1 kodeksu karnego (pożar wielkich rozmiarów)”. Z tego powodu, oprócz zawieszenia, MS skierował też wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w celu skreślenia asesora z listy.