W rozporządzeniu epidemicznym operuje się pojęciami niezdefiniowanymi w prawie, co wywołuje problemy w interpretacji części zakazów.
Niemal codziennie eksperci i przedstawiciele poszczególnych branż alarmują DGP o wątpliwościach, jakie rodzą kolejne nowelizacje rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, 1829, 1871). Okazuje się, że kłopot mają także zarządzający basenami i aquaparkami. Wynika on głównie z tego, że żadne z tych pojęć nie jest prawnie definiowane. Tymczasem różnica jest znacząca, gdyż aquaparki mają całkowity zakaz działalności, a na basenach mogą odbywać się zawody sportowe i zajęcia dla uczniów i studentów.

Wyznacznikiem regulamin obiektu