Część „starych” sędziów orzekających w Izbie Karnej SN nie chce orzekać z „nowymi” sędziami, których skierowała do izby nowa I prezes SN. Od stycznia nie będą już musieli się tego obawiać.
Wszystko dzięki zarządzeniu wydanemu przez Michała Laskowskiego, prezesa kierującego Izbą Karną SN.
– Podjąłem decyzję, zgodnie z którą od stycznia będą tworzone składy orzekające złożone albo tylko z tzw. nowych sędziów SN, albo wyłącznie z osób, które zostały powołane na urząd sędziego, zanim doszło do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa – potwierdza w rozmowie z DGP Michał Laskowski.