Dziś Izba Dyscyplinarna po raz drugi zajmie się sprawą uchylenia immunitetu znanemu warszawskiemu sędziemu Igorowi Tuleyi. Prokuratura Krajowa chce mu postawić zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w związku z głośną sprawą głosowania w sejmowej Sali Kolumnowej.
Winą sędziego Tuleyi miało być dopuszczenie mediów do udziału w posiedzeniu, podczas którego doszło do uchylenia decyzji prokuratora o umorzeniu śledztwa w tej sprawie.
Pierwszy wniosek prokuratury w sprawie uchylenia sędziemu immunitetu nie został uwzględniony. Jak mówił po ogłoszeniu tego rozstrzygnięcia pełnomocnik Tuleyi mec. Jacek Dubois, uznano, że jego klient działał zgodnie z prawem. Na tę decyzję ID SN zażalenie złożyła PK. Dziś zostanie ono rozpatrzone.
Cała sprawa oburza sędziów skupionych w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, które podkreśla, że ID SN nie może orzekać ze względu na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazujące wstrzymanie działalności tej izby. Sama ID, a także I prezes SN Małgorzata Manowska stoją jednak na stanowisku, że postanowienie to odnosi się tylko i wyłącznie do spraw dyscyplinarnych sędziów.
– Jako procesualistka cywilistka uważam, że postanowienia zabezpieczające powinno się odczytywać zwężająco. (…) Został wstrzymany przydział spraw do ID, ale tylko w sprawach dyscyplinarnych sędziów, a nie w innych sprawach. Problem polega na tym, że często spraw tych się nie rozróżnia – np. sprawa o uchylenie immunitetu nie jest sprawą dyscyplinarną, ale karną i dlatego nie jest objęta postanowieniem TSUE – mówiła w wywiadzie dla DGP prof. Manowska.
Tymczasem SSP „Iustitia” wystosowało apel do Komisji Europejskiej, aby ta niezwłocznie podjęła adekwatne kroki mogące doprowadzić „do realnego (a nie tylko deklaratywnego) respektowania wartości europejskich i rozstrzygnięć TSUE”. W piśmie zaadresowanym m.in. do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej KE, oraz Very Jourovej, wiceprzewodniczącej KE, stowarzyszenie podkreśla, że mimo postanowienia TSUE w okresie od 1 października do 11 grudnia br. w izbie wyznaczono 29 sesji, na które skierowano do rozpoznania 82 sprawy.