Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zachęca swoich członków do udzielania odpowiedzi na pytanie o wprowadzenie regulacji umożliwiających zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Anonimowa ankieta pojawiła się w izbowym extranecie w piątek 4 września, odpowiedzi można zaś udzielać przez 14 dni. Jest skierowana zarówno do adwokatów, jak i aplikantów adwokackich (samorząd aplikantów brał udział w jej przygotowaniu). Jak wskazał w apelu dotyczącym tej kwestii dziekan warszawskiej ORA Mikołaj Pietrzak, ankieta ma służyć badaniu opinii członków izby w zakresie wprowadzenia możliwości pracy adwokatów na etacie. Przypomniał też, że w uchwale nr 7 z 23 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązało delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury (planowany na listopad) do podjęcia adekwatnych działań na rzecz poszerzenia form wykonywania zawodu – w spółkach kapitałowych oraz w ramach umowy o pracę.
W pierwszej kwestii udało się już wprowadzić odpowiednie zmiany, jednak sprawa zatrudnienia na etacie jest bardziej skomplikowana, a to dlatego, że może wpływać na niezależność, którą adwokatura uważa za fundament swojego zawodu.
Dziekan przytacza jednak argumenty zwolenników, którzy wskazują, że można stworzyć takie warunki prawne, które umożliwiłyby wykonywanie zawodu w ramach umowy o pracę, a przy tym nie ograniczałyby niezależności. Ponadto, by zagwarantować pełną ochronę stosunku obrończego i związanej z nim tajemnicy, działalność adwokacka w oparciu o umowę o pracę byłaby wyłączona dla obrońców w sprawach karnych (takie samo ograniczenie dotyczy obecnie radców prawnych).
Temat wraca w adwokaturze cyklicznie, nic więc dziwnego, że pojawił się znów przed wyborami nowych władz samorządowych. Zajmuje się nim zresztą nie tylko największa w kraju izba. Na stronach Sejmu od maja dostępna jest anonimowa petycja ws. zmiany ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.) poprzez uchylenie art. 4b ust. 1 pkt 1, wyłączającego możliwość wykonywania zawodu przez adwokata, który pozostaje w stosunku pracy. Powołano się w niej na ankietę środowiskową „Strategia dla adwokatury”, z której wynika, że większość członków palestry chciałaby takiej zmiany. Wskazano też, że umożliwienie pracy na etacie radcom prawnym wcale nie zmniejsza ich niezależności. W lipcu petycję skierowano do sejmowej komisji ds. petycji, można się więc spodziewać dalszych prac w tym zakresie.