Palestra wciąż szuka sposobu na przeprowadzenie wewnątrzsamorządowych wyborów. Jak już informowaliśmy na łamach DGP, w piątek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przekonywało przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości do swoich propozycji zmian prawnych.
Mają one umożliwić organizację zgromadzeń izbowych oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury mimo stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń. Ministerstwo przychylnie odniosło się do postulatu przywrócenia możliwości obrad organów samorządu z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (przepis taki znalazł się w art. 14h pierwszej tarczy antykryzysowej, ale obowiązywał tylko 180 dni, czyli właśnie do 4 września). W dodatku dla ważności uchwał w ten sposób podjętych nie będzie już wymagany udział co najmniej połowy uprawnionych. NRA ma też dostać upoważnienie do zmiany regulaminu zjazdu i zgromadzeń.
Pojawiają się jednak konkurencyjne postulaty. Kamil Szmid, ubiegający się o stanowisko dziekana ORA Warszawa, przygotował własny projekt nowelizacji przepisów. Jest on wzorowany na podobnej regulacji dotyczącej radców prawnych, wprowadzonej w poprawce senackiej do tarczy 4.0 (w wyniku licznych zabiegów samorządu radcowskiego).