Osoby posługujące się dwuczłonowym imieniem, połączonym dywizem, mają trudności z założeniem profilu zaufanego w drodze potwierdzenia tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej.
Możliwość taka została przewidziana dla posiadaczy kont internetowych w jednym z banków: T-Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank. Na problem zwróciła nam uwagę czytelniczka posiadająca takie właśnie nietypowe imię. Rzadko spotykana pisownia była powodem odmowy ze strony ING Bank Śląski S.A. Rzecznik banku, Piotr Utrata, przyznaje, że z niestandardowymi imionami albo obcojęzycznymi nazwiskami bywa kłopot. – Problemem mogą być bowiem również dane w bazie PESEL – to z nimi są porównywane dane przesyłane z naszego banku. Zdarzało się, że pomimo aktualnych danych w banku i na dokumencie tożsamości w samej bazie był błędny wpis – wskazuje rzecznik.
Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, rejestr PESEL nie uwzględnia osobnej kategorii pod nazwą „imię dwuczłonowe” lub „drugi człon imienia”. Występuje w nim tylko pole „imię”.
Reklama
Problem z pozoru błahy, może potencjalnie dotyczyć całkiem sporej grupy ludzi. Potencjalnie, bo z uwagi na wspomniany brak osobnej kategorii w rejestrze trudno nawet o szacunkowe dane – trzeba by sprawdzić wszelkie możliwe kombinacje różnych imion, co jest mało realne (lista imion znajdujących się w bazie PESEL jest dostępna na portalu Dane.gov.pl). Ale dla przykładu Anna-Maria (wraz z AnnaMaria) występuje 188 razy, Maria-Anna – 3, Ann-Marie – 9, a Anna-Marie – 6. Z kolei, jeśli chodzi o mężczyzn, Jean-Pierre pojawia się w zestawieniu 55 razy, Jean-Paul- 31, Jean-Marc-29, a Karl-Heinz - 29.
Co więc pozostaje osobom posiadającym imiona o takiej pisowni? Mogą założyć i potwierdzić profil zaufany we wskazanym punkcie. Wiąże się to z koniecznością wizyty np. w określonym urzędzie. Tak, jak wiemy, w czasach pandemii może być utrudniona z uwagi na ograniczenia w pracy części urzędów i liczbie obsługiwanych interesantów.
Możliwe jest zawnioskowanie o tymczasowy profil zaufany potwierdzany za pomocą rozmowy wideo z urzędnikiem. Trzeba wtedy umówić się na konkretną godzinę z zajmującym się sprawą pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji, który potwierdzi tożsamość osoby. Tak też uczyniła nasza czytelniczka. Trzeba jednak pamiętać, że tymczasowy profil zaufany ważny jest tylko przez 3 miesiące.