Od czwartku można założyć całkowicie online i bez konta internetowego w banku tymczasowy - ważny 3 miesiące - profil zaufany do załatwiania spraw w urzędzie przez internet - poinformował resort cyfryzacji. Ma to stanowić ułatwienie dla obywateli w zw. z koronawirusem.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej. Do tej pory założenie profilu trzeba było potwierdzić osobiście w jednym z punktów potwierdzających, takich jak urzędy gmin, starostwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ albo poprzez internetowe konto w jednym z 10 banków.

"Tymczasowy PZ, tak samo jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie wymagamy też wizyty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem przenieśliśmy do internetu – wskazał minister cyfryzacji Marek Zagórski cytowany w komunikacie MC.

Jak informuje resort, tymczasowy profil zaufany można założyć na portalu www.GOV.pl. Trzeba tam wybrać e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany. Pierwszym krokiem jest ustalenie danych do logowania, czyli podanie nazwy użytkownika i hasła, którym będziecie się logować do systemów e-administracji.

MC przypomina przy tym o zasadach bezpieczeństwa: czyli niepodawaniu nazwy i hasła postronnym osobom oraz wyborze trudnego do złamania hasła. Hasło takie musi mieć minimum osiem znaków, w tym jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny. Nazwa użytkownika może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może za to zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Wielkość liter ma znaczenie.

Następny etap zakładania tymczasowego profilu zaufanego polega na podaniu swoich danych: pierwszego i drugiego imienia, nazwiska oraz numeru PESEL.

W kolejnym kroku podaje się dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) i wybiera termin wideorozmowy. Resort zwraca uwagę, by upewnić się, że posiadany sprzęt (telefon, tablet, laptop) ma działającą kamerę i mikrofon, gdyż bez tego rozmowa nie będzie możliwa.

W kolejnym kroku - na podsumowaniu wniosku - trzeba jeszcze raz sprawdzić wszystkie swoje dane, następnie wysyła wniosek. Na podany numer telefonu przyjdzie kod autoryzacyjny. Trzeba wpisać go w odpowiednie pole i kliknąć „Dalej”.

Na podany adres poczty elektronicznej przyjdą dwie wiadomości: jedna potwierdzająca założenia konta w serwisie Profil Zaufany, a druga potwierdzająca wysłanie wniosku.

W drugiej wiadomości znajduje się numer wniosku, który będzie potrzebny podczas rozmowy z urzędnikiem.

MC informuje, że czas oczekiwania na telefon od urzędnika będzie zależał od liczby wniosków, które wpłyną.

Opisuje także, jak będzie wyglądała videorozmowa:

"1. Urzędnik do Ciebie zadzwoni i poda Ci numer Twojego wniosku. Sprawdź, czy numer się zgadza z tym, który wysłaliśmy Ci w potwierdzeniu. Jeśli tak, możesz kontynuować rozmowę.

2. Na Twój adres e-mail dostaniesz link do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku. Kliknij przesłany link (w aplikacji Skype kliknij dodatkowo zielony przycisk Zadzwoń).

3. Urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść.

4. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, Twój profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia PZ dostaniesz na swój adres e-mail" - opisało MC.

Jak wskazał cytowany w komunikacie szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski, możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego to rozwiązanie przygotowane na czas pandemii, a osobom, które są klientami banków umożliwiających założenie standardowego PZ, zaleca się korzystanie z dotychczasowych możliwości, które są dostępne bez zmian.

Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące, standardowy – 3 lata. Oba pozwalają skorzystać z usług online na wielu portalach urzędowych, m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosić urodzenie dziecka czy wysłać wnioski do ZUS. Według MC profil zaufany założyło do tej pory 6,2 miliona Polaków.