Ponad 12 tys. spraw odwołał Sąd Okręgowy w Warszawie od początku marca do końca kwietnia w związku z epidemią - dowiedziała się PAP. Sąd ten zanotował też prawie 20-proc. spadek wpływu nowych spraw.

Po okresie "zamrożenia" wokand w związku z zagrożeniem epidemicznym sądy rozpoczęły wyznaczanie rozpraw w końcu maja. Jak mówiła PAP wiceminister sprawiedliwość Anna Dalkowska powrót do normalnego orzekania zależy od konkretnych warunków w danym sądzie. W każdym sądzie inna jest też liczba rozpraw odwołanych z powodu epidemii i wpływ nowych spraw.

Z informacji przekazanych PAP przez warszawski sąd okręgowy - największy sąd tego szczebla w Polsce - wynika, że od początku marca do końca maja odwołano tam 12 210 spraw. W tym samym okresie do tego sądu wpłynęło 18 147 spraw. Oznacza to spadek wpływu nowych spraw o 18,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największy spadek wpływu nowych spraw zanotowano w wydziale karnym tego sądu. Tu liczba ta zmniejszyła się o prawie 37 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Mniej nowych spraw rejestrowano także w pionie rodzinnym (spadek wpływu o 26 proc.) i w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych (spadek o 28,8 proc.)

Mimo ogólnej tendencji spadkowej do wydziału cywilnego tego sądu wpłynęło o niemal połowę więcej spraw niż w tym samym okresie ubiegłego roku. "Jest to spowodowane lawinowym wzrostem wpływu spraw tzw. frankowych, których od początku roku wpływa do Sądu Okręgowego w Warszawie ponad tysiąc każdego miesiąca. Przy utrzymującej się tendencji wzrostowej szacujemy, że do końca 2020 r. wpłynie kilkanaście tysięcy tych spraw" - przekazała PAP sekcja prasowa tego sądu.

Warszawski sąd okręgowy poinformował przy tym, że w celu zredukowania zaległości po epidemii wyznaczane są sprawy wcześniej odwoływane. Zależy to jednak od liczby sal rozpraw spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne. W sądzie tym odbywają się także rozprawy zdalne. Zrewidowano również plany urlopowe "tak, aby wszystkie dostępne sale rozpraw były w tych miesiącach maksymalnie wykorzystywane".

Sąd ten zapewnił też, że po "odmrożeniu" pracuje zgodnie ze wszystkimi zaleceniami przygotowanymi przez GIS. Jak przekazano, sale rozpraw są przystosowane do obowiązujących obostrzeń, a w pokojach biurowych tego sądu pracownicy pracują pojedynczo. Wprowadzono także system rotacyjny oraz pracę zdalną.