Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wraz delegacją rozmawia w czwartek w Strasburgu z przedstawicielami europejskich instytucji na temat sytuacji w polskim sądownictwie. Rzecznik SN powiedział PAP, że polscy sędziowie mają wątpliwości, czy instytucje Rady Europy mają rzetelny obraz sytuacji w naszym wymiarze sprawiedliwości.

Podczas spotkania z przewodniczącym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) Robertem Spano rozmawiano o dialogu między sądami krajowymi, a ETPCz oraz o wyzwaniach, jakie postawiła pandemia koronawirusa przed funkcjonowaniem sądów – informuje PAP rzecznik prasowy SN Aleksander Stępkowski.

Wymieniono się również doświadczeniami w zakresie wprowadzanych w tej mierze rozwiązań umożliwiających rozstrzyganie spraw.

Podczas spotkania z sędziami Pierwszej Sekcji ETPCz, które prowadziła jej przewodnicząca i w której wzięli licznie udział sędziowie sekcji oraz były przewodniczący Trybunału sędzia Linos-Alexandrem Sicilianos, pełniący funkcję sędziego z ramienia Polski prof. Krzysztof Wojtyczek zaproponował dyskusję na temat dialogu między sądami krajowymi i ETPCz.

Reklama

Sędzia Manowska wskazywała m.in. na konieczność poświęcenia większej uwagi sędziemu jako człowiekowi i temu, jak służba sędziowska wpływa na wolność słowa sędziego.

Reklama

Obecna na spotkaniu również prezes SN Joanna Lemańska zreferowała, w jaki sposób standardy europejskich konwencji kształtują orzecznictwo kierowanej przez nią Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Polsce.

W czwartek prezes Manowska spotka się jeszcze z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejczinović Burić oraz przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Liliane Maury Pasquie.

Rozmowy mają również dotyczyć zarzutów o łamanie w Polsce zasad praworządności, a w szczególności krytykowanych przez Radę Europy i instytucje Unii Europejskiej zmian w Sądzie Najwyższym.

Spotkania w Strasburgu odbywają się niedługo po tym, jak ETPCz poinformował polskie władze o trzech skargach, jakie wpłynęły przeciwko Polsce. Zarzuty dotyczą braku niezależności dwóch nowych izb Sądu Najwyższego: Dyscyplinarnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, obsadzonych sędziami, których rekomendowała Krajowa Rada Sądownictwa.

Natomiast Zgromadzenie Parlamentarne RE w styczniu uruchomiło wobec Polski procedurę monitoringu ze względu na łamanie zasad państwa prawa, w tym zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Polska strona nie liczy na szybkie zniesienie procedur monitoringu; zdaniem polskich przedstawicieli procedury monitoringowe mają swój własny rytm i raz uruchomione trwają z reguły przez dłuższy czas. Polscy sędziowie mają jednak wątpliwości, czy instytucje RE mają rzetelny obraz sytuacji w kraju i w polskim wymiarze sprawiedliwości - powiedział PAP Stępkowski.

Sędzia Manowska zamierza również przekazać przedstawicielom Rady Europy informacje nt. nadzoru SN nad procedurami wyborczymi (SN stwierdza ważność wyborów prezydenckich i rozpoznaje protesty wyborcze- PAP).

To pierwsza zagraniczna wizyta prezes Manowskiej od momentu objęcia stanowiska. Spotkania w Strasburgu odbywają się na wniosek polskiej strony.