Z uwagi na epidemię COVID-19 rodziny tymczasowo aresztowanych nie mają prawa do widzeń mimo zgody prokuratora. Ministerstwo Sprawiedliwości nie chce zgodzić się także na widzenia w sieci.
Resort sprawiedliwości do spółki ze Służbą Więzienną, „biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną”, podjęli decyzję, aby od 1 lipca sukcesywnie przywracać możliwość wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy.
– Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, wznowione zostanie zatrudnienie zewnętrzne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ostatnim etapem będzie powrót widzeń osadzonych z najbliższymi – mówi Bartłomiej Turbiarz ze Służby Więziennej.