Sześć dni przed terminem na zgłaszanie kandydatur do komisji ds. pedofilii prezydent odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Barbarę Chrobak. Dzięki temu Krajowa Rada Prokuratorów mogła ją rekomendować.
Za dwa tygodnie Sejm wybierze trzech z siedmiu członków państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Wśród 10 kandydatów zgłoszonych niższej izbie parlamentu jest m.in. Barbara Chrobak, była posłanka i wieloletni pracownik różnych jednostek prokuratury. Do komisji została rekomendowana przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a jej kandydaturę osobiście zgłaszał w Sejmie Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy.
„Powołała do życia i prowadzi Fundację «Dobro Dziecka Cel Najwyższy», której cele ukierunkowane są na pomoc dzieciom i rodzinom doświadczonym przez los. (…) Dała się poznać jako osoba z pasją realizująca przedsięwzięcia pro publico bono o charakterze charytatywnym, naukowym i społecznym” – czytamy w uzasadnieniu. Barbara Chrobak należy także do Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Choć skończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego, nie jest prawnikiem, lecz magistrem administracji.
ikona lupy />
DGP

Poprawka w tarczy

Dlatego podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz dopytywała, czy kandydatka rady prokuratorów spełnia w ogóle ustawowe przesłanki do powołania jej na to stanowisko. W odpowiedzi jej promotorzy stwierdzili, że owszem. Bo choć nie ma wykształcenia kierunkowego (prawniczego, medycznego, psychologicznego lub pedagogicznego) czy stopni naukowych ani nie jest wykładowcą akademickim, to został jej nadany krzyż zasługi. A posiadanie odznaczenia lub orderu, o których mowa w art. 10–18 oraz w art. 19a ustawy o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 138) jest samoistną przesłanką uprawniającą do powołania na członka komisji ds. pedofilii. Taką bowiem poprawkę do ustawy o komisji ds. pedofilii wprowadzono za pomocą tarczy 3.0, która weszła w życie 16 maja br.
Jednak w Monitorze Polskim, w którym widnieją postanowienia prezydenta o nadaniu orderu lub odznaczenia, próżno szukać informacji o uhonorowaniu Barbary Chrobak. Są one publikowane z pewnym opóźnieniem, dlatego zapytaliśmy Kancelarię Sejmu – do której powinna trafić kopia takiego postanowienia – m.in. o to, kiedy zostało ono wydane.
W odpowiedzi Centrum Informacyjne Sejmu potwierdziło jedynie, że „do Kancelarii Sejmu trafiło Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi p. Barbarze Chrobak”, ale nie wskazało daty. Także sama Barbara Chrobak nie chciała zdradzić, kiedy dostała odznaczenie ani nawet w przybliżeniu określić, czy była to kwestia ostatnich dni, tygodni, miesięcy czy lat. – Potwierdzam, że dostałam Srebrny Krzyż Zasługi. Nie wiem, dlaczego postanowienia o jego nadaniu nie ma w Monitorze Polskim – ucina Barbara Chrobak.
Ustaliliśmy, że postanowienie o nadaniu odznaczenia „za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej” zostało nadane przez głowę państwa na wniosek prokuratora krajowego 4 czerwca 2020 r. Natomiast Bogdan Święczkowski zwrócił się z wnioskiem o jego nadanie nieco ponad tydzień wcześniej – 27 maja. Prośba została rozpatrzona bardzo szybko, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę m.in. trwającą kampanię wybroczą. Poprosiliśmy Prokuraturę Krajową o przekazanie uzasadnienia wniosku do prezydenta, ale spotkaliśmy się z odmową. Jej rzeczniczka Ewa Bialik zaprzecza jednak, by prokurator krajowy wystąpił o odznaczenie Barbary Chrobak po to, by można ją było zgłosić do komisji ds. pedofilii. – Z całą pewnością nie takie były powody – mówi Ewa Bialik. Dodając, że nie wie, czy prokurator krajowy prosił głowę państwa o priorytetowe rozpatrzenie wniosku.

Bez zbędnej zwłoki

Zapytaliśmy też Kancelarię Prezydenta, czy podejmując decyzję o nadaniu odznaczenia dla Barbary Chrobak, Andrzej Duda wiedział, że Krajowa Rada Prokuratorów zamierza ją zgłosić do komisji ds. pedofilii, co nie będzie możliwe bez nadania jej odznaczenia.
– Uzasadnieniem wniosku o nadanie odznaczenia były zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, a wnioskodawca nie określił przewidywanego terminu wręczenia oraz nie prosił o szybkie procedowanie wniosku – informuje biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Podkreślając, że wszystkie wnioski o nadanie odznaczeń państwowych są procedowane bez zbędnej zwłoki. Jak tłumaczą przedstawiciele kancelarii, przepisy nie określają terminu rozpatrzenia wniosku o nadanie odznaczenia państwowego. Zgodnie z par. 2 ust. 1. rozporządzenia prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń organy uprawnione do występowania z wnioskiem o ich nadanie przedstawiają wniosek nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.
– Prawo i Sprawiedliwość traktuje komisję ds. zwalczania pedofilii niepoważnie. Instrumentalnie zmieniała ustawę tylko po to, by upchnąć osobę, na której jej szczególnie zależy – krytykuje całą sytuację Kamila Gasiuk-Pichowicz. – Nie słyszałam, żeby pani Chrobak w jakimkolwiek stopniu była ekspertem w walce z pedofilią. Mówiąc wprost, nic nie wiadomo, żeby miała jakiekolwiek merytoryczne kompetencje do zasiadania w tej komisji. Jedynym kryterium, jakie pani Chrobak spełniła, jest odznaczenie państwowe. Ten absurdalny przepis został wprowadzony na ostatniej prostej prac nad ustawą. Również na ostatniej prostej pani Chrobak dostała takie odznaczenie od prezydenta. To się samo komentuje – dodaje prawniczka.

Człowiek prokuratury w komisji

– Pani Barbara Chrobak jest osobą zaufaną i ściśle związaną z kierownictwem Prokuratury Krajowej. Dzięki jej ewentualnemu członkostwu w komisji prokuratura będzie miała zawczasu wiedzę, jakimi sprawami zajmuje się komisja i czy np. są zastrzeżenia do pracy śledczych. Przykładowo, czy w danej sprawie umorzenie postępowania było właściwie, co pozwoli się odpowiednio wcześniej przygotować na pytania ze strony komisji – mówi Katarzyna Kwiatkowska, szefowa stowarzyszenia Lex Super Omnia. Do zadań komisji należy bowiem też m.in. badanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych. – Poza tym zgłaszając kandydaturę pani Chrobak, będącej jednocześnie członkinią Solidarnej Polski, jak i zastępczynią przewodniczącego Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, daje członkom związku Jacka Skały jasny sygnał: warto być lojalnym, bo potrafimy to wynagrodzić – tłumaczy Kwiatkowska.
Zwłaszcza że kadencja członka komisji trwa 7 lat, a uposażenie będzie wypłacane zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.