W trakcie drugiego czytania projektu ustawy o tarczy 4.0 dodano poprawkę, zgodnie z którą koordynatorami ds. mediacji będą mogli zostać także sędziowie w stanie spoczynku.
Tego typu funkcję obecnie mogą pełnić tylko sędziowie sądów okręgowych w stanie czynnym. Zadaniem takich osób jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju mediacji, zapewnienie sprawnej komunikacji między sędziami a mediatorami oraz współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych.
Poprawkę formalnie zgłosili posłowie PiS, przy czym jej uzasadnianiem zajęła się przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak tłumaczyła podczas posiedzenia sejmowej komisji, zmiana pozwoli na racjonalne wykorzystanie kadr, w tym na odciążenie od tych, którzy nadal orzekają. Zaznaczyła przy tym, że nie będzie to rodzić dodatkowych skutków finansowych, ponieważ wysokość dodatku dla koordynatorów pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia komisji wątpliwości wyraziło Biuro Analiz Sejmowych, sygnalizując, że poprawka może być wątpliwa konstytucyjnie z powodu obejścia wymogu trzech czytań. Poza tym propozycja posłów PiS nie ma nic wspólnego z COVID-19.
Przedstawicielka MS broniła poprawki, tłumacząc, że dzięki niej funkcję koordynatora ds. mediacji będą mogli pełnić ci sędziowie, którzy chcą przejść w stan spoczynku właśnie z powodu COVID-19.
Obecnie sędziowie, którzy nie są już w stanie czynnym, mogą pełnić funkcję wizytatora w resorcie sprawiedliwości lub w sądzie.
Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu