Procedurze związanej z wymianą drogomierza podlegać będą wyłącznie pojazdy, które trzeba rejestrować. Przewiduje to przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamontowanie nowego licznika jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ten stary nie odmierza przebiegu pojazdu lub gdy trzeba wymienić element pojazdu, z którym urządzenie jest nierozerwalnie związane.
Po całej operacji właściciel lub posiadacz pojazdu ma obowiązek zgłosić się na stację kontroli pojazdów (SKP) w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza przez uprawnionego diagnostę.
Wymóg ten dotyczy obecnie każdego pojazdu, także niepodlegającego rejestracji. A to oznacza, że obejmuje także np. wózki widłowe czy maszyny budowlane. Jak wskazuje resort infrastruktury, nałożenie powyższego obowiązku na wszystkie pojazdy wykracza poza zakres przedmiotowy prawa o ruchu drogowym, który co do zasady dotyczy pojazdów przystosowanych do poruszania się po drodze. Ponadto diagności na SKP nie mają ani uprawnień, ani kompetencji do sprawdzania podzespołów np. maszyn niedrogowych, a same stacje nie są przystosowane do przyjmowania takich pojazdów. Stąd zaproponowana przez MI korekta art. 81b ust. 1 ustawy.
Z procedury związanej z wymianą liczników mają być wyłączone również środki transportu należące do służb, m.in. do Sił Zbrojnych, policji, SOP, ABW czy CBA.