W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają pracę nad kolejnymi zmianami w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt nr UC31. Jako potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wskazano konieczność dostosowania prawa polskiego do wymagań wynikających z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. Chodzi m.in. o wykonanie zobowiązań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym oraz dyrektywy 2011/93/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.
Jak wynika z wykazu, zmiany w procedurze karnej zmierzają do uściślenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących podejrzanym i oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat. Z kolei zmiany w kodeksie karnym wymierzone są w osoby dopuszczające się seksualnego wykorzystywania lub niegodziwego traktowania w celach seksualnych małoletnich. Można podejrzewać, chociaż nie określono tego, że chodzi o zaostrzenie karalności. Nowelizacja ma uzupełnić również zakres penalizacji przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy.
Etap legislacyjny
Projekt czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów