Skład siedmiu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odmówił wczoraj wydania uchwały (postanowienie z 26 maja 2020 r., sygn. akt II DZP 1/20) w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez inny skład tej izby.
Kwestia dotyczyła przepisów przejściowych ustawy z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190). Nowelizacja ta określiła, że w postępowaniach dotyczących zgody na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej w II instancji orzeka skład trzech sędziów.
Wcześniej było to dwóch sędziów i ławnik. Zagadnienie prawne przedstawiono na kanwie sprawy zażaleniowej, którą przyjął do rozpatrzenia Wydział I Izby Dyscyplinarnej i wyznaczył już termin. Pytanie dotyczyło wymaganego składu i możliwości przekazania sprawy do Wydziału II Izby Dyscyplinarnej.
„Siódemka” odmówiła wydania uchwały, uznając, że nie ma tu żadnych wątpliwości. Zdaniem sędziów jest oczywiste, że sprawa powinna być rozstrzygana przez skład trzech sędziów, zgodnie z nowymi przepisami, oraz że należy przekazać ją do wydziału II, mimo że regulacje wewnętrzne Izby Dyscyplinarnej wskazują na właściwość wydziału I.