Choć NSA nie kwestionuje samej potrzeby uchwalenia specustawy dotyczącej wyborów prezydenta w 2020 roku, to znaczącą część obecnych zapisów uznaje za sprzeczną z konstytucją.

To pierwsza z serii opinii, które zamówił Senat w kontekście prac nad nowymi regulacjami wyborczymi. NSA co prawda stwierdza, że opiniowana ustawa “budzi mniej zastrzeżeń konstytucyjnych” niż obecnie obowiązująca ustawa z 6 kwietnia br. o wyborach korespondencyjnych, ale jednocześnie dodaje, że proponowane regulacje wymagają “koniecznych zmian”.