Przez ponad siedem miesięcy nie wyłoniono składu komisji ds. zwalczania pedofilii. Za to teraz, dzięki sejmowej wrzutce, w gremium będzie mogła zasiąść nawet osoba bez żadnego wykształcenia.
Ramy prawne dla działania państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 określiła ustawa, która obowiązuje od września ub.r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1820).
Kryteria doboru członków gremium nie są zbyt wyśrubowane: na rekomendację mogą liczyć osoby, które posiadają polskie obywatelstwo, nie są obłożone infamią ani ubezwłasnowolnione, nie są karane za przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowe), cieszą się nieposzlakowaną opinią i nie mają w biografii współpracy z wiadomymi służbami PRL. Jedyną trudność może co najwyżej stanowić wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego, medycznego lub psychologicznego, ale biorąc pod uwagę liczbę nie tylko absolwentów tych kierunków, lecz także tych, którzy zawodowo zajmują się tym problemem, z obsadzeniem składu komisji fachowcami problemu być nie powinno.