Szara strefa pożyczkowa się nie rozwinie, bo ci, którzy będą w niej działali, trafią do więzienia nawet na pięć lat. Takie jest założenie kolejnego pakietu antylichwiarskiego, który znalazł się w specustawie nazywanej tarczą 3.0. Ustawa została uchwalona w zeszłym tygodniu przez Sejm.
Główne założenie jest takie, że czynem zabronionym będzie żądanie zapłaty kosztów pozaodsetkowych w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie lub żądanie zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie.
Dotychczas, aby ukarać kogoś za lichwę, należało udowodnić, że wykorzystał przymusowe położenie pożyczkobiorcy. Z tym były kłopoty, przez co wielu lichwiarzy unikało odpowiedzialności.
W uchwalonej ustawie znalazło się także ograniczenie dla stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz zakaz prowadzenia egzekucji z lokalu mieszalnego, gdy dług nie przekracza 1/12 wartości nieruchomości. To rozwiązanie krytykuje branża finansowa. Uważa ona, że jeszcze bardziej zmniejszy się moralność finansowa Polaków.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu