Rząd wprowadza ułatwienia związane z udzielaniem pełnomocnictwa pocztowego. Wizyta w urzędzie pocztowym nie będzie już konieczna – wystarczy pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej. Takie rozwiązanie, często istotnego kłopotu, przewiduje kolejna, już trzecia wersja tarczy antykryzysowej.
Zgodnie z obowiązującym art. 38 ust. 3 prawa pocztowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) adresat może udzielić pełnomocnictwa pocztowego w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce tego operatora lub, w przypadku gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując dokument potwierdzający tożsamość.
Projektowane przepisy dają możliwość sporządzenia dokumentu – w formie pisemnej – w domu. Tak udzielone pełnomocnictwo będzie ważne przez miesiąc i może być odwołane w każdym czasie. W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że obecna regulacja wymuszająca konieczność udania się do placówki pocztowej naraża zainteresowanych na kontakt z dużą liczbą osób spotkanych po drodze.
Powyższa zmiana z pewnością wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Jeszcze niedawno Poczta Polska odmawiała wydania przesyłek sądowych w postępowaniu cywilnym osobom posługującym się pełnomocnictwem notarialnym. Operator pocztowy wskazywał, że odbiór takich przesyłek jest możliwy przez osobę posiadającą pełnomocnictwo pocztowe. Podobnie interpretowane były przepisy dotyczące doręczeń przesyłek w postępowaniu karnym, gdzie ustawodawca przewidział możliwość ich wydawania adresatowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez adresata będącego adwokatem lub radcą prawnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. W takim przypadku operator pocztowy również nie uznawał pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej (o problemie pisaliśmy m.in. w tekście „Pani w pocztowym oknie ważniejsza niż notariusz”, DGP nr 176/2018).
Nowe przepisy stawiają znak równości pomiędzy pełnomocnictwem pocztowym udzielonym w placówce pocztowej a tym udzielonym w dowolnym miejscu w formie pisemnej. Niestety z proponowanych ułatwień będzie można skorzystać jedynie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek pocztowych operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu