- Jestem właścicielem zakładu fryzjerskiego, opłacam abonament radiowo-telewizyjny za jeden odbiornik oraz tantiemy dla organizacji zbiorowego zarządzania. Czy teraz, kiedy zakład jest zamknięty, mam prawo skorzystać ze zwolnienia z opłat? – pyta czytelnik. Odpowiada ekspert.

Znowelizowana specustawa o koronawirusie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zwalnia przedsiębiorców z obowiązku odprowadzania tantiem za korzystanie z utworów na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania, jak np. ZAiKS czy STOART i opłacania abonamentu RTV (art. 15l).

Zwolnieniem objęci zostali przedsiębiorcy, którzy przed 31 marca 2020 r., świadcząc swoje usługi, umożliwiali jednocześnie swoim klientom słuchanie muzyki, radia czy oglądanie telewizji. Rozwiązanie to adresowane jest więc głównie do branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz zakładów fryzjersko-kosmetycznych.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest uprzednie terminowe regulowanie tantiem i opłat abonamentowych za okresy rozliczeniowe przypadające przed wybuchem epidemii koronawirusa (czyli przed 8 marca 2020 r.). Odpowiednio na powyższych zasadach ze zwolnienia mogą skorzystać również organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie, w jakim prowadzą taką działalność.

Marcin Czapiewski, senior manager, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy.