Jestem najemcą lokalu usługowego. Czy w okresie do 30 czerwca właściciel lokalu może mi wypowiedzieć umowę najmu? Kiedy może to zrobić?– pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspert.

Nie. Tarcza antykryzysowa wprowadza zakaz wypowiadania umów najmu przez wynajmujących do 30 czerwca 2020 r.

A więc nie będzie możliwe wypowiedzenie umowy zarówno w odniesieniu do lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – wynajmowanych np. na sklep czy biuro.

Zakaz dotyczy także wypowiadania wysokości czynszu.

Reklama

Ale, uwaga! W przypadku lokalu niemieszkalnego wypowiedzenie umowy będzie jednak możliwe, jeżeli nastąpi w związku z naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu korzystania z lokalu oraz w przypadku konieczności rozbiórki lub remontu budynku, w którym lokal się znajduje (art. 31t ust. 1 i 3 specustawy). Są to jedyne wyjątki w tym zakresie.

Warto dodać, że najemca, w tym także firma, może dokonać wypowiedzenia na warunkach określonych w umowie i w przepisach prawa.

Artur Lisicki - radca prawny, partner, Deloitte Legal;
Piotr Urbanek, adwokat, Deloitte Legal.