Numery ksiąg wieczystych mają zniknąć z serwisu Geoportal 2. Takie postanowienie wydał w poniedziałek prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To środek tymczasowy nałożony do czasu wydania decyzji administracyjnej.
W prowadzonym przez głównego geodetę kraju portalu wskazane są numery ksiąg wieczystych nieruchomości. Z kolei mając ten numer, można sprawdzić szczegółowe dane dotyczące właścicieli, w tym również ich imiona i nazwiska, numery PESEL czy informacje o zobowiązaniach. Wzbudziło to zastrzeżenia prezesa UODO, który postanowił wszcząć kontrolę. Główny geodeta kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności przez kontrolerów. Prezes UODO zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa udaremnienia kontroli. Jednocześnie wszczął dwa postępowania administracyjne – jedno dotyczące sprawy głównej, a więc przetwarzania bez podstawy prawnej numerów ksiąg wieczystych, oraz drugie dotyczące nałożenia na głównego geodetę kraju kary finansowej za brak współpracy przy kontroli.