Numery ksiąg wieczystych mają zniknąć z serwisu Geoportal 2. Takie postanowienie wydał w poniedziałek prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To środek tymczasowy nałożony do czasu wydania decyzji administracyjnej.
W prowadzonym przez głównego geodetę kraju portalu wskazane są numery ksiąg wieczystych nieruchomości. Z kolei mając ten numer, można sprawdzić szczegółowe dane dotyczące właścicieli, w tym również ich imiona i nazwiska, numery PESEL czy informacje o zobowiązaniach. Wzbudziło to zastrzeżenia prezesa UODO, który postanowił wszcząć kontrolę. Główny geodeta kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności przez kontrolerów. Prezes UODO zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa udaremnienia kontroli. Jednocześnie wszczął dwa postępowania administracyjne – jedno dotyczące sprawy głównej, a więc przetwarzania bez podstawy prawnej numerów ksiąg wieczystych, oraz drugie dotyczące nałożenia na głównego geodetę kraju kary finansowej za brak współpracy przy kontroli.
Poniedziałkowe postanowienie ma zabezpieczyć przez dalszym naruszaniem przepisów RODO. Zdaniem prezesa UODO już na tym etapie postępowania można stwierdzić, że żaden z obowiązujących przepisów prawa nie uprawnia głównego geodety kraju do upubliczniania w serwisie numerów ksiąg wieczystych.