"Mediuj, nie pozywaj!" - to hasło ogólnopolskiej inicjatywy samorządu zawodowego radców prawnych skierowanej do drobnych przedsiębiorców, którzy w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem znaleźli się w trudnym położeniu. O inicjatywie poinformowała w piątek Krajowa Izba Radców Prawnych.

"Założeniem akcji jest przeprowadzenie - w okresie od 1 kwietnia do 5 maja br. - bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, czyli zdalnie" - przekazała KIRP na swojej stronie internetowej.

Jak dodano w komunikacie na stronie KIRP, z inicjatywą akcji "Mediuj, nie pozywaj!" wystąpiła Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych "wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro- i mali przedsiębiorcy".

Chodzi o przedsiębiorców, którzy "w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji".

Akcja jest skierowana - jak sprecyzowano - do mikroprzedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 mln euro, albo sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Kolejną grupą, do której adresowana jest inicjatywa radców, są mali przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10 mln euro.

"Mediacje prowadzić będą mediatorzy spośród radców prawnych, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w: Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze" - poinformowano.

KIRP dodała, że w sprawach przeprowadzenia objętych akcją mediacji umownych należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których lista i dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/.