Prawnicy zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Katowicach będą udzielać bezpłatnej pomocy i konsultacji lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym i innym osobom zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa.

Porozumienie w tej sprawie podpisała Izba Adwokacka w Katowicach oraz przedstawiciele organizacji zawodowych pracowników służby zdrowia z regionu: Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych i członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Rzecznik prasowy Izby Adwokackiej w Katowicach mec. Paweł Matyja powiedział w czwartek PAP, że pomysłodawcą porozumienia jest dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej dziekan Roman Kusz, który do współpracy namówił przedstawicieli innych samorządów zawodowych. „Także oni dostrzegli potrzebę takiej współpracy” – dodał adwokat.

„Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Adwokaci szczególnie doceniają trud pracy, a przede wszystkim narażenie na co dzień swojego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników służb medycznych, a także przedstawicieli wielu służb ich wspierających” – napisano w dokumencie.

Samorząd adwokacki deklaruje, że w trudnym czasie epidemii – w takim stopniu, jak to jest możliwe – chce wesprzeć ratujących życie w zakresie pomocy i konsultacji prawnych. Został do tego powołany specjalny zespół adwokatów. Sygnatariusze porozumienia ustalili, że każda z organizacji ustanowi koordynującego współpracę pełnomocnika, który będzie gromadził informacje i problemy poszczególnych grup zawodowych oraz wymieniał się informacjami z pozostałymi - wyjaśnił mec. Matyja.

„Nieustanny kontakt i bieżąca wymiana informacji zagwarantują ustawiczne, precyzyjne rozpoznawanie aktualnych potrzeb i udzielanie sobie nawzajem koleżeńskiego wsparcia, tak potrzebnego w walce z zagrożeniem, z którym na taką skalę nasze pokolenie zetknęło się po raz pierwszy" – napisano w porozumieniu.

W woj. śląskim potwierdzono dotychczas zakażenie koronawirusem u 113 osób, dwie zmarły. Trzy zostały wyleczone.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.