W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Prokuratura Krajowa podjęła wszystkie niezbędne działania służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy prokuratorów i pracowników prokuratury - przekazała w piątek prokuratura.

Jak podano, od 16 marca Prokurator Krajowy systematycznie wysyłał pisma do wszystkich szefów powszechnych jednostek prokuratury, polecające, aby zostały wdrożone podwyższone standardy sanitarne oraz zasady zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie prokuratur. Dotyczyły one m.in. ograniczenia liczby osób przebywających w budynkach, badania temperatury ciała osób wchodzących do budynków prokuratur, czy wprowadzenie pracy w systemie rotacyjnymi i pracy zdalnej.

Ponadto w Prokuraturze Krajowej 24 marca powołany został Zespół do spraw koordynacji działań w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19. "Do jego zadań należy m.in. ocena zarówno występujących, jak i potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia prokuratorów oraz pracowników prokuratury, a także zapewnienie ciągłości działania jednostek prokuratury" - czytamy w komunikacie PK.

Ponadto wszystkie prokuratury mają zapewnione niezbędne środki ochronne, w tym środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki i kombinezony konieczne do bezpiecznego wykonywania czynności procesowych.

W swoich budżetach mają one również zabezpieczone środki na ten cel, ale mimo tego powołany zespół podjął działania w celu zabezpieczenia dostaw niezbędnych środków ochrony od wielu producentów. "Środki te zostały rozdzielone do poszczególnych jednostek prokuratury zgodnie z ich potrzebami" - podała PK.

Zespół ten monitoruje także standardy bezpieczeństwa przeprowadzania czynności procesowych z osobami, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem.

Jeśli chodzi o procedury przeprowadzenia oględzin zwłok, jak i innych czynności procesowych to są wskazane w przepisach kodeksu postępowania karnego. "Obecnie czynności te są przeprowadzane z zachowaniem odpowiednich środków sanitarnych" - poinformowała prokuratura.

Natomiast w przypadku sekcji zwłok są one przeprowadzane w placówkach medycyny sądowej i to lekarze przeprowadzający czynność decydują o zastosowaniu wszystkich niezbędnych środków ochrony. "Nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowych procedur, ponieważ już obowiązujące zakładają, że w każdym przypadku osoby dokonujące sekcji i w nich uczestniczące mogą mieć do czynienia ze zmarłym będącym nosicielem chorób zakaźnych" - przypomniała PK.

Prokurator Krajowy w związku z rozwojem sytuacji związanej z epidemią pozostaje również w całodobowym kontakcie z prokuratorami regionalnymi.