Ministerstwo Sprawiedliwości, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, rozesłało do sądów pismo zawierające dodatkowe rekomendacje (wcześniej zaleciło odwołać rozprawy w większości spraw).
Wśród ich znalazło się m.in. „skorzystanie z możliwości skierowania pracowników na zaległy urlop wypoczynkowy na warunkach przewidzianych w kodeksie pracy”. W innych przypadkach sądy powinny umożliwić pracę zdalną lub zapewnić możliwość świadczenia pracy rotacyjnej.
Co niezwykle istotne dla osób mających sprawy w sądzie, resort zaleca wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe. Wyjątkiem mają być sprawy pilne, egzekucyjne i wieczystoksięgowe.
Poza tym w piśmie znalazła się propozycja, aby sądy w kontaktach wewnętrznych stosowały przede wszystkim korespondencję elektroniczną. Zalecono wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na kwiecień br. z wyjątkiem spraw pilnych (wcześniej postanowiono o odwołaniu terminów zaplanowanych na marzec).
Mimo tych zmian MS rekomenduje zachowanie zwykłych godzin pracy sądów.