Powołało się przy tym na par. 9 pkt 3 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, którego treść uległa zmianie na mocy uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z 21 września 2019 r. i stanowi obecnie, że „prowadząc działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub ze świadczeniem pomocy prawnej, adwokat nie może używać tytułu zawodowego”.

Zdaniem autorek apelu obecna aktywność prawniczki nie jest związana z wykonywaniem zawodu, a więc posługiwanie się przy jej opisie tytułem zawodowym może godzić w wizerunek adwokatury.