Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską, państwa członkowskie, organizacje pozarządowe i lekarzy weterynarii do działań zwalczających nielegalną sprzedaż zwierząt domowych.
Bezprawny handel czworonogami w UE rośnie, stając się źródłem dochodów dla przestępczości zorganizowanej. Wykorzystuje ona rozbieżności w przepisach poszczególnych państw i działa bezkarnie w przeświadczeniu, że klient i tak nie zgłosi sprawy do sądu. Nielegalni hodowcy tną koszty, narażając psy i koty na głód, brud, zimno i choroby. Sprzedają je zwykle w bardzo złym stanie. Proceder ten zagraża zdrowiu ludzi – zwiększa ryzyko zarażenia 40 różnymi chorobami odzwierzęcymi (ze wścieklizną na czele) oraz pasożytami. Uszczupla też wpływy podatkowe i ogranicza konkurencję.

Unijne „nie” dla nielegalnych hodowli