Sąd Najwyższy znów ma szansę stwierdzić nieistnienie stosunku służbowego sędziego SN. Tym razem chodzi o osoby zasiadające w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły pozwy przeciwko zasiadającym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Marcinowi Łochowskiemu, Oktawianowi Nawrotowi oraz Pawłowi Księżakowi. Powód Arkadiusz Śmiech, sędzia Sądu Okręgowego, domaga się w nich ustalenia, że trzech wymienionych nie łączy z SN stosunek służbowy. Innymi słowy – nie mogą pracować jako sędziowie SN.
– W sprawach zostały wydane zarządzenia. Pełnomocnicy powoda zostali wezwani, pod rygorem zwrotu pozwów, do podania adresów zamieszkania pozwanych – informuje Krzysztof Michałowski z biura prasowego SN.