statystyki

Nie można naliczać kary umownej za dni, gdy towar już był dostarczony

autor: Marcin Nagórek17.01.2020, 18:00
W odniesieniu do kary umownej ukształtowało się bogate orzecznictwo sądowe, w którym kładzie się akcent m.in. na to, że należy się ona wierzycielowi nawet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody, bo kara związana jest z odpowiedzialnością o charakterze odszkodowawczym (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2019 r.; sygn. akt IV CSK 574/17).

W odniesieniu do kary umownej ukształtowało się bogate orzecznictwo sądowe, w którym kładzie się akcent m.in. na to, że należy się ona wierzycielowi nawet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody, bo kara związana jest z odpowiedzialnością o charakterze odszkodowawczym (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2019 r.; sygn. akt IV CSK 574/17).źródło: ShutterStock

Nasza spółka ma z gminą umowę na dostarczanie tonerów. Umowa przewiduje kary umowne tylko za opóźnienie w dostarczaniu. W grudniu dostawa towaru odbyła się dwa dni po terminie, ale gmina naliczyła kary za kolejne 15 dni, bo wtedy dopiero przyjęła na stan ten towar po korekcie pierwotnej faktury. Powołuje się na ustawę o finansach publicznych. Czy musimy płacić karę za 17 dni?

Zapewne w tym przypadku gmina ma na uwadze art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Przepis ten obliguje ją do dochodzenia należności m.in. z tytułu umów zawieranych z kontrahentami, w tym z kar umownych.

Znaczenie ma również art. 483 par. 1 kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkod y wynikłej z niewykonania lub nienależytego wy konania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłat ę określonej sumy (kara umowna).


Pozostało 70% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane