Pełna nazwa naszego konkursu brzmi: „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra”. I jest znamienna.
Z czasem widać bardzo dobrze, że laureaci poprzednich edycji – a było już ich siedem – spełniają pokładane w nich nadzieje: są liderami. Należą do elity swoich zawodów; często wyróżniają się nawet na jej tle. A ich głos w debacie prawniczej, nierzadko też w debacie publicznej w ogóle, waży coraz więcej. Często i z przyjemnością udostępniamy im łamy „Dziennika Gazety Prawnej”, naszych serwisów internetowych (w tym gazetaprawna.pl) i czasopism Inforu.
Prawdziwy lider to jednak nie tylko wybitny prawnik i człowiek, który odniósł rozmaicie rozumiany sukces. To ktoś, kto staje się autorytetem, wzorem, może też nauczycielem. Co ważne, nie tylko w wymiarze profesjonalnym. Ktoś, na kogo spływa splendor, ale w większej jeszcze mierze odpowiedzialność. Ktoś, kto tę odpowiedzialność dobrze rozumie i umie jej sprostać. Takich „liderów jutra” uparcie szukamy. Takich liderów całe środowisko prawnicze bardzo potrzebuje. Potrzebujemy ich zresztą wszyscy.
Zobacz wideo z gali:
Role społeczne prawników są bardzo różne. Adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, radcowie, komornicy, notariusze, urzędnicy, doradcy podatkowi, konsultanci, menedżerowie etc. Ale czy nie łączy ich jeden cel? Przecież im wszystkim lub niemal wszystkim, zwłaszcza zaś tym, których poznajemy w naszym konkursie, bliskie było, kiedy obierali swoją zawodową drogę, i wciąż zapewne bliskie jest dążenie do tego, by – tu odwołajmy się do nauk Leona Petrażyckiego – doskonaląc prawo i dobrze je wykorzystując, czyli postępując zgodnie z ideą słuszności i sprawiedliwości – czynić życie i świat lepszym. A także by bez pychy i szukania poklasku służyć innym, mając na względzie dobro wspólne.
Czyż nie takie jest (powinno być) powołanie dobrego prawnika? Otóż laureaci Rising Stars z poprzednich lat i – wierzę – również z tego roku są prawnikami z powołania. Ufam, że staną się liderami, a z czasem i autorytetami w swoim środowisku, na czym my wszyscy – społeczeństwo – skorzystamy.
Linki do galerii z gali: